Gruemelke204

AANMELDING

gruemelke 053Inschrijving
U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen. U geeft aan met ingang van welke datum u het kind geplaatst zou willen hebben, de voorkeur van de dagen en het aantal dagen. U meldt zich aan door het inschrijfformulier toe te zenden. Het inschrijfformulier kunt u per email opvragen bij onze administratieve afdeling (zie contact).

Plaatsing
Kinderen worden in principe in volgorde van aanmelding geplaatst, rekening houdend met de groepssamenstelling en planningsmogelijkheden. Naast de plaatsingsovereenkomst ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang.

gruemelke 055Annulering
Wanneer ouders na ondertekening van het plaatsingsaanbod afzien van plaatsing, dan geldt een opzegtermijn van twee maanden. Bij annulering langer dan twee kalendermaanden voor de ingangsdatum van plaatsing worden administratiekosten in rekening gebracht.

Extra dagen incidenteel
Indien u incidenteel een extra dagdeel opvang wilt, kunt u dat doorgeven aan een van de leidsters. Indien de bezetting dit toelaat, kunt u hier (tegen betaling) gebruik van maken.

 

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke