Gruemelke204
IMG_1079 063

OUDERCONTACT

Mijn eerste keer meedraaien in de groep
Het wennen begint meestal voor de daadwerkelijke plaatsingsdatum en wordt geleidelijk opgebouwd. Uw kind(eren) en de leidsters leren elkaar beter kennen en u raakt vertrouwd met de opvang op de groep. Er worden afspraken gemaakt over hoe het kind komt wennen en over hoe de gebruiken en zorg van thuis voortgezet worden in het kinderdagverblijf. De totale wenperiode hangt af van de individuele situatie.

Ouderavonden
Er vindt minstens één keer per jaar een ouderavond plaats. Zo’n avond staat in het teken van een specifiek thema, welke in samenspraak met de oudercommissie wordt bepaald.

 

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke