Gruemelke204

ALGEMENE INFORMATIE

Openingstijden
Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 17.30 uur, behalve op de algemeen erkende alsmede plaatselijke feestdagen.

Sluitingsdagen
Het kinderdagverblijf is gesloten op de algemene feestdagen:

NGr. febr.2012 078ieuwjaarsdag  (01 januari)
Tweede Paasdag 
Koningsdag (27 april)
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december).

Daarnaast is het kinderdagverblijf gesloten op:

Carnavalsmaandag en -dinsdag
Vrijdag na Hemelvaart
Bronkmaandag en -dinsdag

Tarieven 2019
De prijs per kind per uur bedraagt € 6,20. De bedragen zijn exclusief luiers en uitgezonderd (persoonlijke) babyvoeding, inclusief dagvers fruit, melk en vruchtensappen. U betaalt uw bijdrage niet per automatische incasso, maar u ontvangt maandelijks aan het eind van elke maand een gespecificeerde factuur.

Kinderopvangtoeslag
De overheid betaalt u een bijdrage voor de kosten van de kinderopvang, de zgn. kinderopvangtoeslag. De hoogte van uw kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van uw belastbaar inkomen en hoeveel uren de kinderen naar de kinderopvang komen. Voor meer informatie betreffende toeslagen verwijzen wij u naar de website www.toeslagen.nl.

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke