Gruemelke204
DSC02487 Gr. febr.2012 066

OUDERCONTACT

Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek vindt altijd plaats voor de opvang start en is een gesprek tussen een  leidster en de ouder(s). Er wordt wederzijds kennisgemaakt.

De leidster informeert naar de ontwikkeling, gewoontes en eigenheden van uw kind. U wordt uitgebreid ge´nformeerd over de groep, alle zaken die betrekking hebben over de opvang van uw kind alsmede de pedagogische visie. Een kopie van het pedagogisch werkplan kunt u desgewenst ter inzage mee naar huis nemen. Uiteraard ontvangt u een rondleiding door het gebouw.

Dagelijks contact
Tijdens het brengen en halen is er altijd gelegenheid om wederzijds informatie door te geven. Tijdens het brengen informeert u de leidsters over alles wat van belang is om uw kind gedurende de dag zo goed mogelijk te begeleiden. Tijdens het halen geeft de leidster informatie over hoe de dag voor uw kind verlopen is

Gesprek op eigen initiatief
Met nadruk willen wij u er op wijzen dat u altijd op eigen initiatief een afspraak met de leidster(s) kunt maken, indien u de behoefte heeft om over bepaalde zaken eens rustig te praten. Het initiatief tot zo'n gesprek kan natuurlijk ook van de leidster(s) uitgaan
.

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke