Gruemelke204
Praag 08 +gruemelke 051 DSC02487

OUDERCONTACT

Klachtenregeling
Wij streven naar een open relatie met de ouders waarbinnen problemen en klachten aan de orde gesteld kunnen worden. Alvorens een klacht bij de klachtencommissie van kinderdagverblijf ‘t Gruemelke aan de orde komt, proberen we er samen uit te komen door in gesprek te gaan. Dit kan bij de breng- en haalcontacten alsmede bij een persoonlijke afspraak met (een van) de leidsters in de avonduren. Wij proberen de communicatielijnen tussen ouders en leidsters zo kort mogelijk te houden om een zo aangenaam mogelijke sfeer te creŽren. De mens staat bij ons centraal en wij willen te allen tijde voorkomen dat het gevoel ontstaat dat u een nummer bent.

Oudercommissie
Een aantal (5) ouders vormt de zogenaamde oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van het dagverblijf zo goed mogelijk te behartigen. Gevraagd en ongevraagd kan de commissie Kinderdagverblijf ‘t Gruemelke adviseren inzake de pedagogische aanpak, risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, wijziging van de prijs van de kinderopvang, etc.  De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door degenen wiens kinderen het kindercentrum bezoeken. De oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Het reglement van de oudercommissie kun u desgewenst verkrijgen.

 

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke