Gruemelke204

Links

www.boink.info
Website van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

www.kinderopvang.nl
Databank waar alle kennis op het gebied van de Nederlandse professionele kinderopvang is gebundeld.

www.mogroep.nl
Vraagbaak voor pedagogische beleidsmedewerkers in de kinderopvang.

www.toeslagen.nl
Meer informatie betreffende toeslagen voor de kosten van de kinderopvang.

www.jeugdinformatie.nl
Het expertisecentrum voor jeugd en opvoeding.

www.minocw.nl/kinderopvang
Ministerie van OCW - wet en regelgeving

 

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke