Gruemelke204
IMG_384702 043

PEDAGOGISCH BELEID

Algemeen
Kinderopvang beschouwen wij als een professionele activiteit. Dit vraagt om goed opgeleide mensen. De medewerkers zijn zich bewust van de pedagogische uitgangspunten van Kinderdagverblijf ‘t Gruemelke en dragen deze uit naar kinderen en ouders. Zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om de kinderen zowel individueel als in groepsverband te verzorgen en te begeleiden. Alle leidsters hebben een pedagogische beroepsopleiding conform CAO kinderopvang gevolgd in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs.

Ieder kind ontwikkelt zich en groeit in zijn eigen tempo. De ontwikkeling van het kind is bepalend voor de behoefte van het kind en zijn belevingswereld. Door de volle aandacht voor de specifieke behoefte die bij een bepaalde ontwikkelingsfase en leeftijd horen, kunnen de leidsters de kinderen optimaal begeleiden.

Groepssamenstelling
In beginsel is de groepsgrootte en het aantal leidsters ten opzichte van de groep afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen en de zorg die zij nodig hebben. In Kinderdagverblijf ’t Gruemelke is er slechts sprake van 1 groep kinderen en daardoor ook een vaste groep leidsters. Dit heeft als grote voordeel dat de kinderen niet steeds aan nieuwe gezichten hoeven te wennen. De keuze voor één verticale groep sluit het meest aan bij onze gehanteerde uitgangspunten en doelstellingen (Pedagogisch beleidsplan). Het kind kan zich zo aansluiten bij de kinderen die in dezelfde levensfase en ontwikkelingsfase verkeren (of juist niet).

De groepsgrootte in relatie tot het aantal leidsters valt binnen de normen zoals deze door de inspectiedienst van de GGD in combinatie met de Gemeente Eijsden is aangegeven.

 

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke