Gruemelke204
063 DSC02476

PEDAGOGISCH BELEID

Pedagogische uitgangspunten
Uit de visie op de ontwikkeling van kinderen vloeien de volgende uitgangspunten met betrekking tot het pedagogisch handelen in kinderdagverblijf ’t Gruemelke voort:

  • Het kind staat centraal dat wil zeggen dat hij of zij recht heeft op die individuele aandacht en wijze van behandeling die inspeelt op de behoeften, ontwikkelingsfase en belangstelling van het kind;
  • Elk kind heeft het recht om te mogen zijn zoals hij of zij is en te mogen voelen dat hij of zij gerespecteerd en geaccepteerd wordt, zoals hij of zij is;
  • Elk kind moet zich in de groep veilig en op zijn gemak voelen, zowel tussen de andere leeftijdsgenoten als bij de begeleiders. Een gevoel van veiligheid en geborgenheid is noodzakelijk voor een gezonde en verdere ontwikkeling;
  • Regelmaat en structuur zijn van belang in het prille leven van het kind. Duidelijkheid en consequente aanpak zorgen voor rust en zekerheid in zijn of haar bestaan en helpen hem of haar nieuwe indrukken te verwerken;
  • Het is ook van belang om een kind nieuwe uitdagingen te bieden die aansluiten bij zijn of haar interesses, mogelijkheden en ontwikkeling in elke levensfase. Elk kind moet de kans krijgen om nieuwe ervaringen op te doen en prikkels te onderzoeken;
  • Het is van belang het kind van jong af aan ‘mondig’ te maken, zodat het kind op een jonge leeftijd kan leren voor zichzelf op te komen, vragen te stellen e.d., opdat hij of zij zich later beter kan ontwikkelen in de maatschappij;
  • Het is goed voor het kind om contact te hebben met andere kinderen (van verschillende leeftijden). Zo leert hij of zij om samen te spelen en samen met andere kinderen plezier te maken. Samenwerken en daardoor van elkaar leren op spelende wijze is van belang voor de ontwikkeling van het kind;
  • Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie in het leven van het kind. Het kind neemt onbewust gewoonten, normen en waarden over van de ouders en begeleiders. Zij, met wie het kind een band heeft, hebben op deze dingen invloed;

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke