Gruemelke204

VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN

BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, de Consumentenbond, beide namens de ouders enerzijds, en de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, namens de ondernemers anderzijds, vinden het belangrijk dat ouders bij de opvang van hun kind een grote rechtsbescherming en zekerheid krijgen.

Deze partijen hebben gezamenlijk de “Algemene Voorwaarden voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang” tot stand gebracht. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. Met ondertekening van het contract van kinderdagverblijf ‘t Gruemelke verklaart u zich dan ook akkoord met de Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden 2018

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke